РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА

Днес много хора се движат ежедневно и естествено в дигиталните социални пространства. Особено децата и юношите поддържат приятелства чрез дигитални социални мрежи или чатове и получават голяма част от информацията си за света от интернет. При това обществените, политическите и социални процеси в реалния и виртуалния свят се проникват взаимно и оказват влияние, при което ценностите и нормите на реалния свят често не се прилагат към виртуалните социални системи или са неприложими. Особено за младите хора в неравностойно социално и образователно отношение, тази дигитална среда е много специално предизвикателство. Справянето с междуличностните отношения и с конфликтите е израз на етично поведение.

Освен това, поради ниския праг на изискванията за публикуване и анонимността си, интернет е идеалното място за нерегламентирано разпространение на клюки и слухове, клевети и лъжи, теории за конспирация и заблуди. Това е тревожно, особено когато в дома на родителите на подрастващите липсва отношение към ценностите. Освен това се наблюдава несигурност по отношение на достоверността на медийното съдържание. Това се вижда и от скорошно младежко проучване на „Safer-Internet“ (Безопасен интернет) за слуховете в интернет. Въпреки, че подрастващите използват социалните мрежи като основен източник на актуална информация, те го смятат за доста ненадежден (86%). В същото време, американското изследване “Повечето студенти не знаят дали новината е фалшива” (“Most Students Don’t Know When News Is Fake“) показва, че много студенти не могат да идентифицират добре обосновани новини. Вместо да търсят източници, те се доверяват преди всичко на детайлен текст и изображения. Те не успяват също така да обяснят защо трябва да бъдат критични или подозрителни към определено съдържание. Нито в учебните програми, нито в обучението на професионалисти в сферата на услугите за деца и младежи може да се открие ключовото познание за “етика на дигиталните медии”, дори и да се срещат изолирани идеи за обучение. Проект „ETИКА“ отговаря на тази нужда с две основни цели: като първа стъпка да се разработят съответните теми на дигиталната етика и да се използва ясен набор от правила, написани на подходящ за младежта език. Втората стъпка е да се разработи игра с карти, която да подпомага анализаторските умения на подрастващите и да насърчава интернализирането на темите относно дигиталната етика. Съдържанието на играта с карти, както и основната информация за дигиталната етика са достъпни както като част от интернет платформа, така и чрез уеб-базирано приложение. По този начин се постига целта за интегриране на дебата по темата в контекста на социалната работа.
Целевите групи на проекта са деца и млади хора (включително бежанци, младежи в неравностойно положение), работници в сферата на младежката работа, учители, заинтересовани страни и министерства. Планира се с различните дейности и мултипликационни събития да бъдат обхванати до около 650 000 души.Съществуват малко обосновани учебни материали, имащи за цел да се даде на децата възможност за самостоятелен живот в дигиталния свят. Ето защо предложението за квалификация за насърчаване на етични / дигитални умения с философски подход е основният резултат от проект „ЕТИКА“.