Οι δέκα εντολές της Ψηφιακής Ηθικής

Πώς μπορούμε να συνυπάρξουμε αρμονικά στο διαδίκτυο;

Γεια σε όλους, ζούμε σε έναν ψηφιοποιημένο κόσμο. Εδώ έχουμε όλοι πολλές ελευθερίες αλλά και ευθύνες. Το πώς συμπεριφερόμαστε και το πώς διαχειριζόμαστε τις συγκρούσεις, εκφράζουν την ηθική μας στάση. Είναι καιρός να συμφωνήσουμε, για το πως πρέπει να είναι μια καλή και επαρκής συνύπαρξη στην ψηφιακή κοινωνία. Οι δέκα εντολές εκλαμβάνονται ως κατευθύνσεις, οι οποίες μας βοηθούν να εκτιμήσουμε την αξιοπρέπεια του άλλου, την αυτοδιάθεση και την ελευθερία δράσης του.

Ας τις προσέχουμε!