Εταίροι

Συντονιστής

Recht in Europa e. V.

Ιένα, Γερμανία

www.recht-in-europa.eu

Εταίροι

EDUCOMMART

Aθήνα, Ελλάδα

www.educommart.org

LERNWERKSTATT EUROPA e.V.

Πλέβεν, Βουλγαρία

www.lernwerkstatt-bg.eu

Academus

Izola, Σλοβενία

www.academus.si

Stiftung Medien- und Onlinesucht

Λούνεμπουργκ, Γερμανία

www.stiftung-medienundonlinesucht.de

Österreichische Gesellschaft für Kinderphilosophie

Γκρατς, Αυστρία

www.kinderphilosophie.at