Επικοινωνία

Παραγγείλετε το παιχνίδι καρτών

EDUCOMMART - Ελλάδα

contact@educommart.org

Γλώσσα: Ελληνικά, Αραβικά, Αγγλικά, Ιταλικά

Recht in Europa e. V. - Γερμανία

bernd.werner@recht-in-europa.eu

Γλώσσα: Γερμανικά, Αγγλικά, Αραβικά, Ιταλικά

Stiftung Medien- und Onlinesucht - Γερμανία

team@stiftung-medienundonlinesucht.de

Γλώσσα: Γερμανικά, Αγγλικά

Österreichische Gesellschaft für Kinderphilosophie - Αυστρία

office@kinderphilosophie.at

Γλώσσα: Γερμανικά, Αγγλικά, Αραβικά, Σλοβενικά, Ιταλικά

LERNWERKSTATT EUROPA e.V. - Βουλγαρία

lernwerkstatt.eu@gmail.com

Γλώσσα: Βουλγαρικά, Αγγλικά

Academus - Σλοβενία

info@pco.si

Γλώσσα: Σλοβενικά, Ιταλικά, Αραβικά, Αγγλικά

Επικοινωνήστε μαζί μας!
mail@digiethik.eu