Как да разговаряме с деца и юноши за дигиталната етика?

За да се насърчи разумното и критично използване на медиите при децата и младежите, е необходимо те да бъдат информирани за рисковете. За да могат децата и юношите да разпознават как самите те действат безопасно, компетентно и осмислено в интернет, от съществено значение е да говорим за етика и ценности в дигиталния свят. За това е важно да се занимаваме със социални и етични проблеми във връзка с техническите иновации, да развиваме съзнание за етика и да възприемаме осъзнато отношение към цифровите медии.

Дигиталната етика се занимава с отговорността за виртуални действия и отразява условията за добър, успешен живот. Въпреки това, дигиталната етика не следва предписателен подход, т.е. не е предписано кое решение е правилното. Това изисква всеки човек да взема решения компетентно и сам и да поема отговорност за тях. Така че от всички нас зависи да направим цифровия свят хуманен. Децата и младите хора трябва да бъдат информирани, че те са отговорни за собствените си действия и в дигиталната област.

При разговар с подрастващи, трябва да се внимава да се установи препратка към медиите, с които юношите се занимават интензивно. Дигиталната етика може да бъде предадена само в контекст, с който децата и младите хора са запознати. Може да е полезно да се ползват въпросите на самите деца и млади хора и да се работи по тях, за да се намерят заедно отговорите. В хода на разговора младите хора развиват свои собствени идеи за правилата за добро съжителство в мрежата. Могат да се обмислят с младите хора алтернативни начини за действие в определени дигитални ситуации. В дискусиите трябва да се създаде възможността за съвместно разискване на специфичното боравене с цифровите медии. Целта е да се насърчи отговорното взаимодействие с потока от данни и защитата на неприкосновеността на личния живот в мрежовия свят, както и да се уважава достойнството на индивида, самоопределението и свободата на действие във виртуалния свят.

Основен въпрос, който може да бъде обсъден, е: “Как можем да действаме във виртуални пространства, така че да не изпускаме от поглед ценностите и нормите?”. За да се стимулира дискусията, в разговорите могат да бъдат включени ключовите думи „кибертормоз“ и „реч на омразата в Интернет“. Става въпрос за приближаване на младите хора до комуникационна култура, която се основава на съпричастност, а не на презрение и излагане. За по-добро разбиране има смисъл да се обърнем към собствения опит на младите хора. По време на разговорите е важно информацията за кибертормоза и речта на омразата онлайн да се предаде по ясен и точен начин. Може да се обсъди дали младите хора се държат по различен начин във виртуалния свят, отколкото в реалния свят. Най-често има разминаване между аналоговия Аз и виртуалния Аз. Младите хора биха могли да се чудят защо някои хора се държат по различен начин в дигиталния живот, отколкото офлайн. В дигиталния свят често се изразяват други ценности, които могат да бъдат изследвани с младите хора въз основа на тяхното поведение при използване, като се обърне внимание на собствения им опит и принос в Интернет.

 

Приносът в дигиталните мрежи никога не е без стойност. Ето защо е важно осъзнато критично да се разсъждава върху медийното съдържание, за да се прозрат механизмите на манипулация и да не се вярва на цялото публикувано съдържание. Формирането на мнение онлайн изисква способността да се различават фалшиви новини, лъжи, конспиративни теории и факти. Това трябва да бъде централен момент в дискусиите. За да се улесни това, може да се направи препратка към 10-те заповеди на дигиталната етика. Използвайте фалшивите съобщения и слухове в Интернет, с които са се сблъскали самите младежи, за да надградите ежедневния опит на младите хора. Обсъдете различни причини за фалшиви съобщения и как те могат да бъдат открити. Заедно с младите хора може да бъде съставен контролен списък, който служи като помощ за разпознаване на фалшиви новини, лъжливи истории и манипулирани изображения в мрежата.

Целта на разговора е на младите хора да им стане ясно, че операторите на социални мрежи и комуникационни услуги се интересуват само от събирането на техните данни, използването им и по този начин генериране на печалба. През повечето време младите хора нямат представа какво правят доставчиците на социални мрежи с техните данни. В този контекст темата „Защита на данните“ може да бъде обсъдена с децата и младите хора. Може да се обсъди какви инструменти и опции има за защита на собствените данни. Струва си да се замислим за собствените следи от данни, които напр. оставяме при попълване на формуляри от томбола, клиентски карти и т.н., а също и за ефектите, които това има. В дискусиите може също да се вземе предвид, че защитата на неприкосновеността на личния живот играе важна роля в една функционираща демокрация. Без поверителност е много по-трудно да се формира собствено мнение свободно и независимо, а без свободно формиране на мнение не може да има функционираща демокрация.

В края на разговора има възможност младите хора да изразят своите идеи, желания или искания за съвместния живот в мрежата.

Още няколко важни съвета в края: Отделяйте достатъчно време за дискусии и давайте възможност на децата и младежите сами да говорят за своя опит. Това може да създаде нови идеи за разговор. Когато е възможно, да се задават отворени въпроси, това може да стимулира размисъл и самоанализ. Избягвайте поучаването и повтарянето и признавайте открито, когато не знаете нещо. След това направете проучвания заедно с децата и младежите по съответните теми.

Когато видите този уебсайт, със сигурност ще обърнете внимание на играта P@th, play and think. В тази игра ще намерите много предложения по различни теми на дигиталната етика – тази игра е ефективен импулс да говорите с деца и младежи за дигиталната етика. Тук ще намерите няколко съвета за вашата работа с подрастващи, напр. как да задавате смислени и отворени въпроси, как се провеждат съдържателни разговори, как да се разберат механизмите на манипулация и как заедно да защитаваме демокрацията в мрежата. Става въпрос за социално взаимодействие, комуникация, информация и общ размисъл.